Одбрана права на информације од јавног значаја

Демократско је право сваког грађана да има приступ информацијама које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. У суштини је то право на приступ службеним документима. Тиме грађани могу да остваре надзор над радом државних органа.

Ово право је регулисано Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је први пут усвојен 2004. године. Како органи власти често нису вољни да буду надзирани, тако у остварењу права на информације од јавног значаја постоје различити проблеми, од недоследне примене Закона, до његовог кршења.

Већ дуже време уочава се потреба да се нека законска решења побољшају. Од марта 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је три Нацрта о изменама и допунама Закона који уређује ово право. Међутим, уместо да се изменама Закон „осавремени“ и побољша, предлог садржи низ спорних одредби, које ограничавају и умањују до сада остварена права.

Пример спорних одредби су изузимање одређених органа од обавеза достављања информација од јавног значаја, затим проширење круга органа против којих се не може изјавити жалба Поверенику за информације, проширење основа за одбијање захтева, као и ниске новчане казне за одговорно лице у државном органу које ускраћује право на информацију. Ово је изазвало реаговања у стручној јавности и медијима, што је довело до тога да предлагач од неких измена одустане.

У својим истраживањима, Еколошки центар „Станиште“ годинама користи право на информације од јавног значаја. Имамо и позитивна и негативна искуства. Као наш допринос кампањи коју воде невладине организације, објављујемо кратак текст који описује негативна искуства која смо имали са органима власти. Надамо се да ће ова наша искуства помоћи у осмишљавању бољих предлога за измене закона.

Овде можете преузети текст О ИСКУСТВИМА СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Корисни линкови:

 

 

Допашће вам се и...