Закон о финансирању локалне самоуправе лоше ће утицати на животну средину

Указујемо на погубне последице које ће настати у животној средини, ако се усвоји нацрт новог Закона о финансирању локалне самоуправе. Законом се предвиђа укидање наменских локалних накнада за заштиту животне средине и њихова интеграција у ненаменски порез на имовину. Очекује се и пад прихода општина и градова, у корист повећања републичког буџета. Сматрамо да ова решења нису у интересу локалних заједница и грађана, те смо одлучили да пошаљемо аргументовану анализу и мишљење.

Решења која се предвиђају овим Законом опустошиће локалне еколошке фондове, онеспособити општине да се баве животном средином, и омогућиће притисак на оне општине у којима локална власт није по вољи републичке. Све наведено, довешће до погоршања стања животне средине, које је и до сада било лоше.
Наше мишљење о нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе, подржало је 50 невладиних организација и град Ужице. Мишљење смо послали Министарству финансија.

Допашће вам се и...