ЕКОЛИСТ – Куда иде локални еколошки динар?

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији. За 10 година постојања објављена су 54 броја. Часопис опстаје само захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је “Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Еколист је понудио сарадњу Еколошком центру “Станиште” у оквиру пројекта “Куда иде локални еколошки динар?”. Стручни тим ЕЦ “Станиште” детаљно је истражио стање финансирања програма заштите животне средине на примеру три локалне самоуправе у Бачкој – Суботице, Апатина и Оџака. Као резултат, урађена су и објављена три чланка у Еколисту (бројеви 52-54).

Темом финансирања заштите животне средине, нарочито на локалном нивоу, ЕЦ “Станиште” се врло озбиљно бави од 2010. године. Чланци и студије које објављујемо скрећу пажњу на ову тему све већег броја заинтересованих страна и актера. У три одабране локалне самоуправе могу се наћи сви проблеми који су присутни и у свим другим општинама и градовима у Србији. Са овим стањем детаљно се можете упознати овде:

Еколист број 52 (Суботица)
Еколист број 53 (Апатин)
Еколист број 54 (Оџаци)

Више података о Еколисту можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Допашће вам се и...