Препоруке за побољшање финансирања пољопривреде у контексту приступања ЕУ

У циљу испуњења услова за чланство државе кандидата у ЕУ воде се вишегодишњи приступни преговори. У суштини, то је процес усклађивања домаћег са ЕУ законодавством, које је тематски подељено у 35 преговарачких поглавља.

Прописи у вези са пољопривредом нарочито су бројни, и чине око трећине укупног ЕУ законодавства. Подељени су у три преговарачка поглавља – 11 (пољопривреда и рурални развој), 12 (фитосанитарна политика, ветерина и безбедност хране) и 13 (рибарство). Усклађивање домаћег законодавства са европским и његова примена веома је захтеван изазов, јер ће надлежност за спровођење и трошкове примене имати власт и државна управа на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Зато је успостављање рационалног и ефективног система финансирања од изузетног значаја.

Током треће године постојања Банатске платформе, одржано је 12 радионица на тему испуњења мерила за отварање поглавља 11 и 12, затим финансирања заштите животне средине и пољопривреде у контексту приступања ЕУ. Такође је завршено истраживање на тему финансирања пољопривреде у Србији.

На основу истраживања и расправа током радионица, припремљене су препоруке за измену законодавства и процедура, чијом се применом може побољшати стање финансирања пољопривреде у Србији, самим тим и допринети испуњењу услова за чланство у ЕУ. Препоруке су намењене доносиоцима одлука у органима власти на свим нивоима, као и за заинтересовану јавност.

Препоруке су штампане у 1000 примерака, а овде их можете ПРЕУЗЕТИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ.

Препоруке можете увек наћи на нашем сајту, на страници „Публикације“, у менију „Policy Brief“.

Банатска платформа је неформална мрежа основана 2015. године, која окупља 27 удружења из 16 општина и градова са подручја Баната. То је начин посредног учешћа локалних удружења грађана у преговорима и канал комуникације између централних органа који учествују у преговорима, од којих долазе информације и документи, и локалних заједница, од којих долазе коментари, препоруке и мишљења.

Допашће вам се и...