Саопштење за јавност – У Фонду за шуме нема пара за пошумљавање

Када Покрајински фонд за шуме престане да финансира пошумљавање, и сведе се на сервис за даљу сечу постојећих шума, што је у плану да се усвоји на наредној седници Скупштине АП Војводине (7. маја), онда разлози и циљеви његовог оснивања постају бесмислени. Такво опхођење је погубно и неодрживо.

У плану је да се на седници Скупштине АП Војводине 7. маја, између осталог, измени програм Фонда за шуме за 2020. годину. Расходи Фонда смањиће се са 200,5 милиона динара на 135,3 милиона. Од тога је 72,8 милиона планирано за нове активности у овој години и 62,5 милиона за уговорене обавезе пренете из претходних година.

Из програма се бришу све активности у вези са пошумљавањем и расадничком производњом, осим пренетих обавеза. Од нових активности, чак 65,8 милиона динара, или више од 90%, планира се за изградњу шумских путева. Са пренетим обавезама, за ову ставку планира се чак 117,5 милиона, док за пошумљавање само 3 милиона динара.

Покрајински фонд за шуме основан је 2010. године „у циљу финансирања очувања, заштите и унапређивања стања постојећих и подизања нових шума, као и за израду планова и програма газдовања шумама“, што је прописано у члану 2. Одлуке о образовању Фонда. Ни до сада Фонд није испуњавао циљеве због којих је основан. Последњих година, за пошумљавање је трошено од 6 до 14 милиона динара годишње, што је довољно за само пар десетина хектара. Са друге стране, за изградњу шумских путева, што је активност коришћења шума, трошено је и до 75% новца Фонда. Али када Фонд за шуме престане да финансира подизање нових шума, и сведе се на сервис за даљу сечу постојећих шума, разлози и циљеви његовог оснивања постају бесмислени.

Ово указује да доносиоци одлука у Покрајинској влади и надлежном Секретаријату не вреднују значај очувања постојећих и подизање нових шума, већ су врло склони даљој експлоатацији овог богатства. Без обимног подизања нових шума, то је погубно и неодрживо. Подсећамо да је АП Војводина једно од најмање шумовитих подручја у Европи. По званичним подацима, Војводини недостаје око 170 хиљада хектара нових шума и заштитних засада. Штете и изгубљене добити у пољопривреди због поплава, суша, смањења приноса и квалитета земљишта, и других директних последица недостатка шума, могу се мерити стотинама милиона евра годишње.

Зато мрежа „Пошумимо Војводину“ тражи од надлежних да преиспитају планиране измене програма Фонда за шуме, тако што ће се бар 80% средстава Фонда уложити у подизање нових шума и побољшање услова рада расадника.

„Пошумимо Војводину“ је мрежа удружења и покрета грађана, која је основана у јануару 2020. године у циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука и развијања свести јавности о значају очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те ради веће медијске видљивости чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање. Мрежа тренутно има 23 чланице, удружења и покрета грађана:

 • Покрет горана Војводине, Сремски Карловци
 • Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад
 • Еколошки центар „Станиште“, Вршац
 • Инжењери заштите животне средине, Нови Сад
 • Покрет горана Новог Сада, Нови Сад
 • Научно-истраживачко друштво студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“, Нови Сад
 • Друштво младих истраживача „Бранислав Букуров“, Нови Сад
 • Покрет „Одбранимо шуме Фрушке Горе“, Нови Сад
 • Удружење за заштиту шума, Нови Сад
 • Еколошки фронт, Нови Сад
 • Дечја еколошка академија, Нови Сад
 • ЦЕКОР – Центар за екологију и одрживи развој, Суботица
 • Еколошки покрет Врбаса, Врбас
 • Покрет горана Сомбора, Сомбор
 • Удружење грађана „Екобечеј“, Бечеј
 • Удружење еколога „ЕКОС“, Гложан (Бачки Петровац)
 • Еколошко удружење „Авалон“, Вршац
 • Природњачко друштво „Геа“, Вршац
 • Удружење спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато (Ковин)
 • Удружење грађана „Еко зона Ковин“, Ковин
 • Удружење грађана „Аурора“, Бела Црква
 • Еко центар „Тиса“, Нови Кнежевац
 • Рурални центар „Сова“, Сремска Митровица

Допашће вам се и...