Зелена агенда за општине Ковин, Чока и Нови Кнежевац

2011 – Зелени динар

Европски концепт локалне политике заштите животне средине

(норме, инструменти, пракса)

01 Sistem finansiranjaОсновни проблем којим се пројекат бави је изостанак суштинске европеизације политике заштите животне средине у Србији на локалном нивоу. У великом броју општине, осим формалног прихватања европских начела, није извршена суштинска реформа локалне политике. Релативно је мали број општина које имају усвојене стратегије, изграђене ефикасне и законом предвиђене економске инструменте за финансирање програма заштите животне средине и које граде партнерство између локалног цивилног и јавног сектора.

Циљ овог пројекта је допринос реформи локалне политике у три општине у АП Војводини (Нови Кнежевац, Чока и Ковин), и то кроз израду стратешког документа по методологији Зелене агенде (норма), успостављање фондова за заштиту животне средине (инструмент) и партнерско учешће грађана и власти у креирању и контроли ових процеса (пракса).

Овде можете преузети документе у PDF формату:
Зелени динар pdf_button
Зелена агенда у општинама Ковин, Нови Кнежевац и Чока pdf_button

Визија – анкета
Анкета Ковин pdf_button
Анкета Нови Кнежевац pdf_button
Анкета Чока pdf_button

Важан корак у изради Зелене агенде, стратегије заштите животне средине, јесте одређивање визије заједнице. Визија је ментална слика како становници желе да њихова заједница изгледа у будућности. Да би визија била што веродостојнија, потребно је да се у њено одређивање укључи што већи број чланова заједнице. Зато молимо грађане општина Ковин, Нови Кнежевац и Чока да се укључе у анкету. Молимо, попуните анкетне листиће за вашу општину и пошаљите локалним координаторима на следеће адресе:

Ковин – marinaekozona@gmail.com

Нови Кнежевац – abilcar@gmail.com

Чока – banatska1@yahoo.com

Тренинзи за јачање локалних капацитета

Како би се одредбе акционог плана Зелене агенде могле успешно спровести после усвајања документа у локалним скупштинама, потребно је локалне актере и одговорне стране припремити и ојачати им капацитете за примену документа. У том циљу, у све три заједнице су током периода фебруар – мај 2011, одржани тренинзи са следећим темама – Управљање пројектним циклусом, Фондрејзинг, Изградња тимова, Економски инструменти заштите животне средине, Партиципативни видео. Присутни су били представници цивилног и јавног сектора.

О пројекту у медијима

Vesti.rs

Kovin Ekspres online

noviknezevac.info

Партиципативни видео
Током сарадње са невладиним организацијама (НВО), уочили смо широко раширени проблем, који неповољно утиче на рад цивилног сектора у Србији, нарочито у малим и економски недовољно развијеним заједницама. Велика већина НВО, посебно када су у питању рањиве и маргинализоване групе, има проблем медијског представљања својих активности, резултата и проблема. Класични медијски канали (ТВ, радио, новине, штампани материјали) могу да помогну, али нису свима доступни. Постоје заједнице без локалних медија, ту су трошкови снимања, монтаже, штампања, закупа простора, а могу се покренути и непријатне теме, па власници медија такве садржаје неће емитовати, јер не желе да се замере локалним моћницима. Тако рад НВО може бити невидљив, а ефекти и користи су мали или их нема.

Партиципативни видео (ПВ) може превазићи неке од ових проблема. То је скуп техника које укључују групу у стварање сопствених видео материјала. То није само прављење видеа, већ и веома моћан начин да се људи уједине, планирају и покрену промене у својој заједници, траже решење за проблеме, прикажу вредности и квалитете, креирају акције.

Одличан пример је видео:

Тужна Морава који је снимљен 1. априла 2011. године на току Јужне Мораве код Врања. У трајању од 8 минута, овај видео указао је на велики проблем загађења тока реке, објављен је на многим ТВ станицама и приморао је министра животне средине да у року од 15 дана организује велику акцију чишћења уз учешће 2.000 волонтера.

У оквиру пројекта „Зелени динар“, једна од планираних активности су тренинзи о основама ПВ-ја одржани за 20 представника НВО из Чоке, Новог Кнежевца и Ковина, који су оспособљени за израду сопствених видео материјала и дистрибуцију на Интернету. Овде можете видети примере ПВ-ја који су урадиле НВО из ових заједница.

ПВ – Сјај добре воље
– Нови Кнежевац

ПВ – Дом ЈНА за Дом омладине
– Ковин

ПВ – Вршац, Пландиште и Бела Црква (пројекат Зелена агенда)
– Вршац, Пландиште и Бела Црква

Зелена агенда општине Ковин

Допашће вам се и...