O finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou

Ekološki centar „Stanište“ od 2010. godine proučava stanje finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. U saradnji sa Centrom za evropske politike iz Beograda, u 2017. godini sprovedeno je novo istraživanje. Ključne rezultate predstavljamo u sledeća dva dokumenta.

SIŽE POLITIKE – Lokalne finansije i životna sredina. Sadrži podatke o stanju sistema finansiranja, sa brojnim preporukama za poboljšanje i opcije daljeg razvoja. Namenjen je donosiocima odluka i drugim državnim organima, predstavnicima OCD i istraživačima.

TEKST ZA MEDIJE – O finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Sadrži vrlo efektne podatke o stanju sistema finansiranja, o značaju ulaganja u životnu sredinu u kontekstu EU integracija. Tekst je namenjen novinarima, koji ga mogu preraditi u različite forme, i objaviti ucelo, skraćeno ili u delovima, u štampanim medijima i internet portalima.

Uskoro ćemo objaviti i studiju sa detaljnim pregledom stanja finansiranja u svakoj opštini.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

  

(Visited 36 times, 1 visits today)