EKOLIST – Može li planiranje “zelenih” budžetskih fondova biti efiksnije?

Stanje planiranja korišćenja sredstava prihodovanih od „eko“ naknada u okviru lokalnih fondova za zaštitu životne sredine se poslednjih godina pogoršava. Istraživanje Ekološkog centra „Stanište“ ukazuje na sledeće zaključke: Raste broj opština i gradova koji nemaju budžetski fond za zaštitu životne … Read more EKOLIST – Može li planiranje “zelenih” budžetskih fondova biti efiksnije?

Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6