Studijska poseta Briselu

Zajedno sa predstavnicima još 21 ekološke organizacije civilnog društva (OCD) iz Srbije, Dejan Maksimović, saradnik Ekološkog centra „Stanište“, u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine učestvovao je u studijskom putovanju u Brisel (Belgija) u organizaciji Regionalnog centra … Read more Studijska poseta Briselu