UPITNIK ZA NVO – Učešće javnosti u planiranju i korišćenju sredstava fonda za zaštitu životne sredine

Poštovane koleginice i kolege iz nevladinih organizacija, Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i popunite upitnik koji su pripremili Ekološki centar “Stanište” i Centar za evropske politike, u okviru istraživanja na temu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Istraživanje … Read more UPITNIK ZA NVO – Učešće javnosti u planiranju i korišćenju sredstava fonda za zaštitu životne sredine