Banatska platforma – održana radionica u Pančevu

U okviru projekta “Banatska platforma”, u sredu 25. januara održana je radionica u Pančevu. Učestvovalo je 16 predstavnika lokalnih NVO (CERMES, Eko13, udruženje pčelara) i državnih organa (gradska uprava, Vojvodinašume). Izveštaj sa radionice možete pogledati ovde – http://www.panpress.rs/zeleno/lokalne-zajednice-ka-evropskoj-uniji-sa-banatske-platforme/

Page 4 of 5
1 2 3 4 5