Станиште еколошки центар: Активности

Подизање нових и очување постојећих шума у Војводини мора бити пројекат од националног значаја

Шуме имају бројне функције, али три основне, које најчешће срећемо у званичним шумарским документима су економска, еколошка и социјална. У основама газдовања шумама, ове функције се наводе управо овим редом. Економска исплативост, као и...

Шумски расадници у Војводини – да ли је пошумљавање могуће?

Резултати истраживања мреже „Пошумимо Војводину“ указују да шумски расадници у Војводини не могу произвести довољан број квалитетних, разноврсних, еколошки вредних садница за значајнија пошумљавања. Према последњим јавно доступним подацима Управе за шуме из 2014....

Од општина и градова слаба вајда, без Покрајине нема пошумљавања Војводине

Истраживање мреже „Пошумимо Војводину“ показује да војвођанске општине готово у потпуности немају годишње и вишегодишње планове пошумљавања, ни извештаје, нити планирају средства за ове намене. Од свих општина и градова у Војводини тражени су...

Финансирање пошумљавања у АП Војводини – Онлајн радионица за заинтересовану јавност

Мрежа „Пошумимо Војводину“ позива еколошка и сродна удружења грађана и покрете, појединце и институције, на јавно представљање резултата истраживања о стању финансирања пошумљавања у АП Војводини. Мрежа „Пошумимо Војводину“ спровела је истраживање о стању...

Фонд за шуме АП Војводине – нефункционалан и неделотворан

Приходи Фонда за шуме АП Војводине су више него недовољни за опсежније пошумљавање. Чак и та ограничена средства троше се највише на активности које нису у вези са пошумљавањем. Постоји низ проблема због којих...

Колико су грађани задовољни радом локалних управа – анкета у Вршцу

Каква су искуства и мишљења грађана о раду локалних институција? Да ли су задовољни пруженим услугама и шта виде као проблеме? Колико грађани познају и користе своја права учешћа у одлучивању и приступа информацијама...

Завод за заштиту природе одговорио на иницијативу

Пет удружења грађана послало је почетком јула заједничку ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ у Граду Вршцу, на адресе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе и Града Вршца....

Поднете иницијативе за унапређење стања заштите природе у Граду Вршцу

Постоје проблеми у спровођењу законa и политике заштите природе у Граду Вршцу. Удружења грађана из Вршца су покрајинским и локалним властима поднеле иницијативе за унапређење стања. Успостављање заштите природе је недовршено. У Вршцу постоји...

Предати потписи грађана за заштиту Вршачког парка

Представници еколошких удружења из Вршца су 30. јуна предали покрајинским властима више од 2100 потписа грађана са захтевом да Скупштина АП Војводине, након деценије избегавања, донесе одлуку о заштити Градског парка у Вршцу. У...

Састанак Националног конвента о ЕУ у Вршцу

Власт на свим нивоима већ дуго година ненаменски троши стотине милиона евра од накнада за заштиту животне средине и закупа пољопривредног земљишта. Како то утиче на квалитет живота и шта удружења грађана заједнички могу...

Заштита природе у АП Војводини

Војвођанска скупштина је прогласила само два заштићена подручја природе. То покрајинским властима даје пуно простора да прогласе нова и преузму надлежност у ревизији постојећих подручја. Закон о заштити природе прописује да заштиту могу прогласити...

Градски парк у Вршцу – Некад и сад (изложба фотографија)

На самом улазу у Вршачки парк, пет удружења грађана организовало је изложбу старих фотографија парка, поводом 22. априла, Дана планете Земље. Изложбу је погледало око 800 суграђана, а њих 400 је потписало петицију за...

Чекајући заштиту природе…

Вршачки парк 20 година чека да градске, а затим покрајинске власти донесу одлуку о заштити. Али то није једини такав случај. Парк у Новом Кнежевцу, Жупанијски парк у Сомбору, Јуришина хумка, само су нека...

Статус и финансирање заштићених подручја у Србији – студија

Еколошки центар „Станиште“ завршио је истраживање на тему примене Закона о заштити природе. У периоду новембар 2020 – март 2021. године, спровели смо истраживање о томе колико оснивачи и управљачи заштићених подручја испуњавају законске...

Иницијативе еколошких удружења из Вршца за заштиту природе

Стање заштите природе у Граду Вршцу није задовољавајуће – заједничка је оцена еколошких удружења из Вршца, на састанку 28. априла. Како би се стање унапредило, удружења ће заједнички поднети иницијативе органима власти. Представници шест...

Заштита природних подручја у Србији – анимација

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе. Колико је државне територије заштићено? Да ли је...

Финансирање заштићених подручја природе у Србији – сажетак истраживања

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе, а пре свега: Постојање извештаја о остваривању годишњих...

O заштити природе са представницима Министарства и новинарима

Резултате истраживања о финансирању заштићених подручја природе у Србији, постојеће проблеме у овој области и препоруке за побољшање стања, предочили смо представницима Министарства заштите животне средине и новинарима. У четвртак 22. и петак 23....

Заштита природе у Србији – тужна песма на сто начина

У свим елементима заштите природе постоје знатни проблеми – у успостављању, спровођењу, финансирању, одлучивању, извештавању. Недостаје секторска стратегија, и тако мањкав Закон често се не спроводи. Највећа препрека је, ипак, проблематичан однос нашег друштва...

Заштита природе у Србији на републичком нивоу

Одговорност за спровођење заштите природе највише почива на републичким властима, јер су подручја која су ове власти прогласиле најзначајнија и убедљиво највећа по површини. Иако Министарство поседује извештаје управљача о остварењу програма заштите, ови...